„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz poprawa jakości produktów i efektywności produkcji”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:
 1. Podniesienie poziomu technologicznego posiadanego parku maszynowego, który wprowadzi nowe procesy produkcji w zakresie:
  • Sterylizacji natryskowej mieszanek warzywnych.
  • Rozdrabniania próżniowego chrzanu.
  • Wykrawania zanieczyszczeń w zamkniętych opakowaniach szklanych za pomocą promieni X.
  • Eliminowania nieprawidłowo zamkniętych słoi.
 2. Zastosowanie technologii natryskowej w procesie sterylizacji mieszanek warzywnych pozwoli na:
  • uzyskanie powtarzalności produktu (każdy słoik jednakowy- warzywa tak samo miękkie),
  • zwiększenie bezpieczeństwa (jednakowa temperatura i odpowiednie ciśnienie eliminuje zagrożenia mikrobiologiczne w każdym słoiku),
  • oszczędność wody i energii w aspekcie środowiskowym i ekonomicznym.
 3. Poprawa jakości pod względem fizycznym i mikrobiologicznym oraz wydłużenie okresu przydatności do spożycia chrzanu dzięki wykorzystaniu do produkcji próżni.
 4. Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości produktu gotowego na skutek zastosowania promieni X do wykrywania zanieczyszczeń oraz ciał obcych w zamkniętych opakowaniach szklanych.
 5. Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu gotowego na skutek eliminacji produktów z niedoszczelnionym zamknięciem.
 6. Wprowadzenie zmian technologicznych w zakresie dozowania łącznego przypraw takich jak: koper świeży, liście laurowe oraz przyprawy sypkie oraz uzyskanie, powtarzalności produktu (w każdym słoju taka sama ilość przypraw).
 7. Wyeliminowanie strat i obniżenie kosztów powstałych na skutek braku energii elektrycznej (zachowanie ciągłości produkcyjnej).
 8. Poprawę efektywności przygotowania produktów do sprzedaży oraz zmniejszenie kosztów w obszarze kosztów opakowania, robocizny, reklamacji spowodowanych uszkodzeniami towaru podczas transportu oraz start spowodowanych uszkodzeniami podczas magazynowania na skutek ulepszenia dotychczasowych technik w zakresie pakowania.
PRODUCENT PRZETWORÓW
WARZYWNYCHFirma Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Almar” Robert Bęben jest kontynuacją działalności Firmy Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Almar” Marian Bęben. Działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw prowadzimy od stycznia 1986 roku. Zaczynaliśmy jako mikroprzedsiębiorstwo z produkcją skupioną na kilku asortymentach i technologią opierającą się przede wszystkim na pracy ludzkiej. Obecnie jesteśmy w gronie średnich przedsiębiorstw, zatrudniamy około 50 osób na stałe, w sezonie letnim około 200 osób.AKTUALNOŚCI
Miło nam poinformować o stworzeniu
nowej strony internetowej.