„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu „Wdrożenie nowych technik przetwarzania, odnawialnych źródeł energii oraz poprawa jakości i efektywności produkcji” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:
 1. Podniesienie poziomu technologicznego posiadanego parku maszynowego, który wprowadzi nowe procesy produkcji w zakresie:
  • Skanowania produktów spożywczych zapakowanych w słoje,
  • Pasteryzacji natryskowo-zanurzeniowej przetworów owocowo-warzywnych,
  • Automatycznego obracania słoi z płuczką.
 2. Wprowadzenie do oferty produktowej nowego produktu - o nazwie „Kostka ogórka konserwowego”.
 3. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym poprzez wdrożenie odnawialnych źródeł energii - realizacja zadania wpłynie na obniżenie kosztów zużycia energii, emisji CO2, emisji pyłów, ograniczenie kosztów przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, ograniczeniu zużycia paliw kopalnych oraz dywersyfikację źródeł energii – zmniejszenie uzależnienia od importu energii, co pociąga za sobą wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Zadanie promuje ideę odnawialnych źródeł energii bezpośredniemu użytkownikowi jako energii wytwarzanej lokalnie.
 4. Wprowadzenie automatyzacji procesów, co pozwoli na wyeliminowanie czynności wykonywanych ręcznie przez pracowników w zakresie obracania słoi, pasteryzacji natryskowo – zanurzeniowej. Wyeliminowanie czynności ręcznych to podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, zwiększenie wydajności, jakości produkcji oraz efektywności produkcji.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz poprawa jakości produktów i efektywności produkcji”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji:
 1. Podniesienie poziomu technologicznego posiadanego parku maszynowego, który wprowadzi nowe procesy produkcji w zakresie:
  • Sterylizacji natryskowej mieszanek warzywnych.
  • Rozdrabniania próżniowego chrzanu.
  • Wykrawania zanieczyszczeń w zamkniętych opakowaniach szklanych za pomocą promieni X.
  • Eliminowania nieprawidłowo zamkniętych słoi.
 2. Zastosowanie technologii natryskowej w procesie sterylizacji mieszanek warzywnych pozwoli na:
  • uzyskanie powtarzalności produktu (każdy słoik jednakowy- warzywa tak samo miękkie),
  • zwiększenie bezpieczeństwa (jednakowa temperatura i odpowiednie ciśnienie eliminuje zagrożenia mikrobiologiczne w każdym słoiku),
  • oszczędność wody i energii w aspekcie środowiskowym i ekonomicznym.
 3. Poprawa jakości pod względem fizycznym i mikrobiologicznym oraz wydłużenie okresu przydatności do spożycia chrzanu dzięki wykorzystaniu do produkcji próżni.
 4. Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawa jakości produktu gotowego na skutek zastosowania promieni X do wykrywania zanieczyszczeń oraz ciał obcych w zamkniętych opakowaniach szklanych.
 5. Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktu gotowego na skutek eliminacji produktów z niedoszczelnionym zamknięciem.
 6. Wprowadzenie zmian technologicznych w zakresie dozowania łącznego przypraw takich jak: koper świeży, liście laurowe oraz przyprawy sypkie oraz uzyskanie, powtarzalności produktu (w każdym słoju taka sama ilość przypraw).
 7. Wyeliminowanie strat i obniżenie kosztów powstałych na skutek braku energii elektrycznej (zachowanie ciągłości produkcyjnej).
 8. Poprawę efektywności przygotowania produktów do sprzedaży oraz zmniejszenie kosztów w obszarze kosztów opakowania, robocizny, reklamacji spowodowanych uszkodzeniami towaru podczas transportu oraz start spowodowanych uszkodzeniami podczas magazynowania na skutek ulepszenia dotychczasowych technik w zakresie pakowania.